Jednorázová cena pronájmu je 330 Kč/hod. MInimální doba pronájmu jsou 2 hodiny. V případě delšího nebo častějšího pronájmu se na nižší ceně vždy dohodneme